1

Uudised

 
Meie väärtused – avatus, järjepidevus, koostöö, turvalisus, usaldus ja hoolivus ei ole meie majas vaid sõnad. Need väärtused kanduvad igal hetkel meie päevategemistesse.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on meid pärjanud suurima tunnustusega. Oleme siiralt rõõmsad, et meie õnnestumised – laste siiras rõõm igapäevategevustest, säravad silmad õuesõppepäevadel, huvi põnevate tegemiste vastu, mänguoskuse arengud, oskus kooli minnes toetuda lasteaias õpitud sotsiaalsetele oskustele, on märkamist ja tunnustamist väärt.

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu sai tunnustuse laste sotsiaalsete oskuste arendamise, lapsest lähtuva õpikeskkonna loomise ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri edendamise eest.

Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu on

HEA LASTEAIA EDENDAJA 2020 ja VÄÄRTUSPÕHINE LASTEAED 2020