4. veebruaril 1975. aastal avati Ilmatsalus kuue rühmaruumiga 140 lapsele mõeldud lastepäevakodu, kuhu kolisid lapsed endistest Vorbuse ja Ilmatsalu lasteaedadest. 1979. aastal sai Ilmatsalu Lasteaed endale nimeks Lepatriinu. Lasteaed läbis põhjalikud renoveerimistööd 2017. aasta detsembriks, mis lisaks ilusale ja moodsale väljanägemisele andis lasteaiale lisaruumid, näiteks suure saali, söögisaali, muusika-, ronimis- ja kunstitoa. Seoses juurdeehitusega on alates 2017/2018. õppeaastast lasteaias 8 rühma. Lasteaias on piisavalt avarust ja ruumi nii õuealal (15 393 m²) kui majas sees (2097 m²). Oleme tänulikud, et igal rühmal on kasutada 150 m² suurune kaheosaline rühmaruum.

2018. aasta tõi lasteaiale ühe olulise muutuse – Tähtvere Vallavalitsuse asemel kuulume Tartu Linnavalitsuse hallatavate asutuste hulka.  Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on lasteaias eestikeelne ning selle aluseks on Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu õppekava, mis lähtub Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Samuti lähtume oma tegevusi planeerides ja läbi viies 25. mail 2018. aastal sõlmitud Tartu linna lasteaedade kvaliteedikokkuleppest. Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu asukoht võimaldab looduse ja maaeluga vahetult kokku puutuda, luues soodsad tingimused õuesõppe läbiviimiseks, aktiivseks liikumiseks ja looduse mitmekesisuse tajumiseks.

Lasteaial on oma "Lepatriinu" laul, mille on loonud Ragnar Häide.

2024. aasta veebruaris valmis meie lasteaiast ka väga vahva video.

2023/2024 Õppeaasta teema: HOIAN OMA JA AUSTAN TEISI!

Eesmärgid:
  • Laps mõistab, et inimesed võivad olla erinevad.
  • Laps tutvub eesti ja teiste rahvaste traditsioonide ja kommetega.
  • Laps hoolib kaaslastest ja oskab arvestada oma arvamustest ja huvidest erinevaid huve ja arvamusi.
  • Laps aitab kujundada tähtpäevaga seotud peolauda ja ruumi.
  • Laps selgitab oma seisukohti, arvestades kaaslastega ja tehes nendega koostööd.
  • Laps tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu.
  • Laps mängib sihipäraselt.