Toitlustamine

Alates 01.08.2023 on toidupäeva maksumus 2,20 EUR.

Hommik 0,60 EUR
Lõuna 1,10 EUR
Oode 0,50 EUR

Lapse puudumisest tuleb lapsevanemal saata teavitus e-keskkonda ELIIS hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00-ks. Puudumisest mitteteavitamise korral tasub lapsevanem puudutud päeva(de) hommikusöögi eest. Lasteaia menüü on kättesaadav e-keskkonnas www.eliis.eu. Lasteaed jätab endale õiguse nädalamenüü jooksvaks muutmiseks seoses laste arvuga lasteaias.

Meie lasteaias on toitlustajal taotletud toitlustuse ökomärgis ja lasteaia menüüs on mahetooraine osakaal 20 – 50%.


Lisaküsimuste korral helistada +372 5303 9677  (Taimi Õunapuu - majandusjuhataja)