Pilvetriinud
Täpitriinud
Rõõmutriinud
PäikesetriinudKaisutriinud

Lilletriinud
Õnnetriinud
Triibutriinud

Päevakava on paindlik, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vaba tegevus ja täiskasvanute planeeritud õppe- ja kasvatustegevus.